Merknader om varemerker

Garmin®, Garmin-logoen, ANT‍+®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, fēnix®, TracBack®, VIRB® og Virtual Partner® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HRM‍-‍Run™, tempe™ og Vector™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

American Heart Association® er et varemerke for American Heart Association, Inc. Android™ er et registrert varemerke for Google Inc. Apple® og Mac® er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Bluetooth® ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. The Cooper Institute®, samt alle tilknyttede varemerker tilhører The Cooper Institute. Avanserte hjerteslaganalyser av Firstbeat. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) og Normalized Power™ (NP) er varemerker for Peaksware, LLC. Wi‑Fi® er et registrert merke for Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Dette produktet kan inneholde et bibliotek (Kiss FFT) som er lisensiert av Mark Borgerding under den 3-klausulers BSD-lisensen http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause.

Produktet er sertifisert i henhold til ANT‍+. Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7