Angi et varsel

 1. Hold UP.
 2. Velg Innstillinger > Programmer.
 3. Velg en aktivitet.
  MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
 4. Velg Varsler.
 5. Velg et alternativ:
  • Velg Legg til ny for å legge til et nytt varsel for aktiviteten.

  • Velg varselnavnet for å redigere et eksisterende varsel.

 6. Velg eventuelt typen varsel.
 7. Velg en sone, angi verdier for minimum og maksimum, eller angi en tilpasset verdi for varselet.
 8. Slå på varselet om nødvendig.

For hendelsesvarsler og regelmessige varsler vises en melding hver gang du når verdien for varselet. For områdevarsler vises en melding hver gang du går over eller under området som er angitt (verdiene for minimum og maksimum).

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7