Varsler

Du kan angi varsler for hver aktivitet, slik at du får hjelp til å trene mot spesifikke mål, for å gjøre deg mer bevisst på omgivelsene, og for å navigere til destinasjonen. Enkelte varsler er bare tilgjengelige for spesifikke aktiviteter. Det finnes tre typer varsler: hendelsesvarsler, områdevarsler og regelmessige varsler.

Hendelsesvarsel

Et hendelsesvarsel varsler deg én gang. Hendelsen er en bestemt verdi. Du kan for eksempel angi at enheten skal varsle deg når du når en bestemt høyde.

Områdevarsel

Et områdevarsel varsler deg hver gang enheten er over eller under et angitt verdiområde. Du kan for eksempel angi at enheten skal varsle deg når pulsen går under 60 bpm (slag i minuttet) og over 210 bpm.

Regelmessig varsel

Et regelmessig varsel varsler deg hver gang enheten registrerer en bestemt verdi eller et bestemt intervall. Du kan for eksempel angi at enheten skal varsle deg hvert 30. minutt.

Varselnavn

Varseltype

Beskrivelse

Pedalfrekvens

Rekkevidde

Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for pedalfrekvens.

Kalorier

Hendelse, regelmessig

Du kan angi antall kalorier.

Egendefinert

Regelmessig

Du kan velge en eksisterende melding eller opprette en egendefinert melding og velge en varseltype.

Avstand

Regelmessig

Du kan angi et avstandsintervall.

Høyde

Rekkevidde

Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for høyde.

Puls

Rekkevidde

Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for puls eller velge soneendringer. Se Om pulssoner og Pulssoneberegninger.

Tempo

Rekkevidde

Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for tempo.

Strøm

Rekkevidde

Du kan angi høyeste eller laveste strømnivå.

Løpe/gå

Regelmessig

Du kan angi tidsinnstilte gåpauser ved regelmessige intervaller.

Hastighet

Rekkevidde

Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for hastighet.

Tid

Hendelse, regelmessig

Du kan angi et tidsintervall.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7