Innstillinger for aktivitetsprogram

Med disse innstillingene kan du tilpasse hvert forhåndslastet aktivitetsprogram etter behovene dine. Du kan for eksempel tilpasse datasider og aktivere varsler og treningsfunksjoner. Alle innstillingene er ikke tilgjengelige for alle aktivitetstyper.

Hold nede UP, velg Innstillinger > Programmer, og velg en aktivitet.

Dataskjermer

Gjør det mulig å tilpasse dataskjermbilder for aktiviteten (Tilpasse dataskjermbildene). Du kan vise eller skjule et kartdataskjermbilde for enkelte aktiviteter.

Overganger

Aktiverer overganger for multisport-aktiviteter.

Repeter

Aktiverer gjentakelsesalternativet for multisport-aktiviteter. Du kan bruke dette alternativet for aktiviteter som inkluderer flere overganger, for eksempel en swimrun.

Varsler

Angir trenings- eller navigasjonsvarsler for aktiviteten.

Metronom

Spiller av toner i en jevn rytme for å hjelpe deg å forbedre ytelsen ved å trene med en raskere, roligere eller mer konsekvent frekvens. (Bruke metronomen).

Auto Lap

Angir alternativene for Auto Lap® funksjonen (Auto Lap).

Auto Pause

Angir at enheten skal slutte å registrere data når du slutter å bevege deg, eller når hastigheten faller under en bestemt verdi (Aktivere Auto Pause).

Auto. stigning

Gjør at enheten kan oppdage endringer i stigning automatisk ved hjelp av den innebygde høydemåleren.

Automatisk løp

Gjør at enheten kan oppdage skiturer automatisk ved hjelp av den innebygde akselerasjonsmåleren.

3D-hastighet

Beregner hastigheten din ved hjelp av høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken (3D-hastighet og -avstand).

3D-distanse

Beregner den tilbakelagte avstanden din ved hjelp av høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken.

Rundetast

Gjør det mulig å registrere en runde eller en hvileperiode i løpet av aktiviteten.

Bla auto

Gjør at du kan bla gjennom alle aktivitetsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i gang (Bruke Bla automatisk).

GPS

Angir modus for GPS-antennen (UltraTrac).

Bassengstørrelse

Angir bassenglengden ved svømming i basseng (Legge på svøm i et basseng).

Reg. av tak

Aktiverer registrering av tak for svømming i basseng.

Strømsparing

Angir innstillingen for tidsavbrudd for strømsparing for aktiviteten (Innstillinger for tidsavbrudd for strømsparing).

Bakgrunnsfarge

Angir bakgrunnsfargen for hver aktivitet til svart eller hvit.

Detaljfarge

Angir detaljfargen for hver aktivitet slik at det blir enklere å identifisere aktive aktiviteter.

Status

Viser eller skjuler aktiviteten på programlisten.

Flytt opp

Justerer posisjonen til aktiviteten på programlisten.

Flytt ned

Justerer posisjonen til aktiviteten på programlisten.

Fjern

Sletter denne aktiviteten.

MERK: Dette sletter aktiviteten fra programlisten i tillegg til alle brukerangitte aktivitetsinnstillinger. Du kan gjenopprette alle enhetsinnstillingene til fabrikkinnstillingene for å legge til en fjernet aktivitet på listen igjen (Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger).
Gi nytt navn

Angir aktivitetsnavnet.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7