Aktivere Auto Pause

Du kan bruke funksjonen Auto Pause® til automatisk å stoppe tidtakeren midlertidig når du slutter å bevege deg. Denne funksjonen er nyttig hvis aktiviteten omfatter trafikklys eller andre steder der du må stoppe.

MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge tidtakeren er stanset eller satt på pause.
 1. Hold nede UP.
 2. Velg Innstillinger > Programmer.
 3. Velg en aktivitet.
  MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
 4. Velg Auto Pause.
 5. Velg et alternativ:
  • Hvis du vil sette tidtakeren på pause automatisk når du slutter å bevege deg, velger du Når stoppet.

  • Hvis du vil sette tidtakeren på pause automatisk når tempoet eller hastigheten faller under en bestemt verdi, velger du Egendefinert.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7