Legge på svøm i et basseng

Du bør lade enheten før svømmeøkten (Lade enheten).

 1. Velg START på klokken.
 2. Velg Basseng.
 3. Velg bassengstørrelsen, eller angi en egendefinert størrelse.
 4. Velg START for å starte tidtakeren.

  Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.

 5. Start aktiviteten.

  Enheten registrerer svømmeintervaller og -lengder automatisk.

 6. Velg UP eller DOWN for å vise flere datasider (valgfritt).
 7. Når du hviler, velger du LAP for å sette tidtakeren på pause.
 8. Velg LAP for å starte tidtakeren på nytt.
 9. Når du har fullført aktiviteten, kan du velge STOP > Lagre.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7