Svømmeterminologi

Lengde

En svømmetur til andre siden av bassenget.

Intervall

Én eller flere lengder rett etter hverandre. Et nytt intervall starter etter hvile.

Tak

Det telles et tak hver gang armen du bærer enheten på, gjennomfører en komplett runde.

Swolf

Swolf-poengene er summen av tiden for én bassenglengde pluss antall svømmetak for den lengden. Eksempel: 30 sekunder pluss 15 svømmetak gir en swolf-poengsum på 45. Når du svømmer i åpent vann, beregnes swolf etter 25 meter. Swolf er et mål på svømmeeffektivitet, og som i golf gjelder det å få en lav poengsum.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7