Trene med øvelsesloggen

Funksjonen Øvelseslogg er bare tilgjengelig for bassengsvømming. Du kan bruke funksjonen Øvelseslogg til å registrere spark, énarmet svømming eller andre typer svømming som ikke er et av de fire hovedtakene, manuelt.

TIPS: Du kan tilpasse dataskjermbildene og datafeltene for bassengsvømming (Tilpasse dataskjermbildene).
 1. Velg START på klokken.
 2. Velg Basseng.
 3. Velg START for å starte aktivitetstidtakeren.
 4. Når du svømmer i basseng, kan du velge UP eller DOWN for å vise skjermbildet for øvelsesloggen.
 5. Velg LAP for å starte øvelsestidtakeren.
 6. Når du har fullført et øvelsesintervall, velger du LAP.

  Øvelsestidtakeren stopper, men aktivitetstidtakeren fortsetter å ta opp hele svømmeøkten.

 7. Velg en avstand for den fullførte øvelsen.

  Avstandstrinnene er basert på bassengstørrelsen som er valgt for aktivitetsprofilen.

 8. Velg et alternativ:
  • Velg LAP for å starte et nytt øvelsesintervall.

  • Velg UP eller DOWN for å gå tilbake til skjermbildet for svømming og starte et nytt svømmeintervall.

 9. Når du har fullført aktiviteten, kan du velge STOP > Lagre.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7