Tilpasse dataskjermbildene

Du kan vise, skjule og endre oppsett og innhold for dataskjermbilder for hver aktivitet.

 1. Hold UP.
 2. Velg Innstillinger > Programmer.
 3. Velg aktiviteten som du vil tilpasse.
 4. Velg Dataskjermer.
 5. Velg et dataskjermbilde du vil tilpasse.
 6. Velg et alternativ:
  • Velg Status for å slå dataskjermbildet av eller på.

  • Velg Oppsett for å justere antall datafelter på dataskjermbildet.

  • Velg et felt for å endre dataene som vises i feltet.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7