Typer tak

Identifisering av type svømmetak er bare tilgjengelig for bassengsvømming. Typen svømmetak identifiseres ved enden av en lengde. Typer tak vises når du viser intervalloggen. Du kan også velge type tak som et egendefinert datafelt (Tilpasse dataskjermbildene).

Fristil

Fristil

Rygg

Ryggsvømming

Bryst

Brystsvømming

Butterfly

Butterflysvømming

Blandet

Mer enn én type tak i et intervall

Øvelse

Brukes under øvelsesregistrering (Trene med øvelsesloggen)

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7