Lade enheten

LES DETTE

Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for rengjøring i tillegget.

Enheten får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på datamaskinen.

  1. Koble USB-kontakten på kabelen til en strømadapter eller en USB-port på en datamaskin.
  2. Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt hvis det er nødvendig.
  3. Klyp sammen sidene på ladeholderen Merknad nummer én for å åpne armene på holderen.

    Close-up view of the device connecting to the charging cradle with callouts
  4. Når kontaktene er justert etter hverandre, plasserer du enheten i holderen Merknad nummer to og slipper armene for å holde enheten på plass.

    Når du kobler enheten til en strømkilde, slås enheten på, og batterinivået vises på skjermen.

  5. Lad enheten helt opp.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7