Slå rundetasten av og på

Du kan slå på Rundetast-innstillingen for å registrere en runde eller en hvileperiode under en aktivitet ved hjelp av LAP. Du kan slå av Rundetast-innstillingen for å unngå å registrere runder på grunn av utilsiktede tastetrykk under en aktivitet.

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Innstillinger > Programmer.
  3. Velg en aktivitet.
  4. Velg Rundetast.

    Rundetaststatusen endres til eller Av basert på den gjeldende innstillingen.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7