Aktivere automatisk stigning

Du kan bruke funksjonen for automatisk stigning til å registrere høydeendringer automatisk. Du kan bruke dette under aktiviteter som klatring, turgåing, løping eller sykling.

 1. Hold nede UP.
 2. Velg Innstillinger > Programmer.
 3. Velg en aktivitet.
  MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
 4. Velg Auto. stigning > Status > .
 5. Velg Løp for å identifisere hvilke dataskjermbilder som vises mens du løper.
 6. Velg Stigning for å identifisere hvilke dataskjermbilder som vises mens du løper.
 7. Velg eventuelt Inverter farger for å invertere skjermfargene når du endrer modus.
 8. Velg V. hastighet for å angi stigningsgraden over tid.
 9. Velg Modusbryter for å angi hvor raskt enheten endrer modus.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7