Legge til et kart i en aktivitet

Du kan legge kartet til i dataskjermløkken for en aktivitet.

 1. Hold nede UP.
 2. Velg Innstillinger > Programmer.
 3. Velg aktiviteten som du vil tilpasse.
 4. Select Dataskjermer > Kart.
 5. Velg Status for å slå kartet av eller på.
 6. Velg Orientering.
 7. Velg et alternativ:
  • Velg Nord opp for å vise nord øverst på siden.

  • Velg Spor opp for å vise gjeldende reiseretning mot toppen av siden.

 8. Velg Brukerposisjoner for å vise eller skjule lagrede posisjoner på kartet.
 9. Velg Autozoom for å velge beste zoomnivå for kartet automatisk.

  Når Av er valgt, må du zoome inn eller ut manuelt.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7