Bruke metronomen

Metronomfunksjonen spiller av toner i en jevn rytme for å hjelpe deg å forbedre ytelsen ved å trene med en raskere, roligere eller mer konsekvent frekvens.

 1. Hold nede UP.
 2. Velg Innstillinger > Programmer.
 3. Velg en aktivitet.
  MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
 4. Velg Metronom > Status > .
 5. Velg et alternativ:
  • Velg Slag/minutt for å skrive inn en verdi basert på frekvensen du vil opprettholde.

  • Velg Varselfrekvens for å tilpasse frekvensen for slagene.

  • Velg Lyder for å tilpasse lyden og vibrasjonen for metronomen.

 6. Velg om nødvendig Forhåndsvisning for å lytte til metronomfunksjonen før du løper.
 7. Hold nede DOWN for å gå tilbake til klokken.
 8. Ta en løpetur (Ta en løpetur).

  Metronomen starter automatisk.

 9. Velg UP eller DOWN i løpet av løpeturen for å vise metronomskjermbildet.
 10. Hold eventuelt nede UP for å endre metronominnstillingene.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7