Stille inn kraftsoner

Verdiene for sonene er standardverdier og stemmer kanskje ikke overens med ferdighetene dine. Hvis du kjenner til FTP-verdien din (terskelwatt), kan du angi den og tillate at programvaren beregner kraftsonene dine automatisk. Du kan justere sonene på enheten manuelt eller ved hjelp av Garmin Connect™ kontoen.

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Min statistikk > Brukerprofil > Kraftsoner > Basert på.
  3. Velg et alternativ:
    • Velg Watt for å vise og redigere sonene i watt.

    • Velg % FTP for å vise og redigere sonene som en prosentandel av din FTP.

  4. Velg FTP, og angi terskelwattverdien.
  5. Velg en sone, og angi en verdi for hver sone.
  6. Velg om nødvendig Minimalt, og angi en minimumsverdi for kraft.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7