Sende pulsdata til Garmin enheter

Du kan sende pulsdataene dine fra fēnix® 3-enheten din og vise dem på parkoblede Garmin® enheter. Du kan for eksempel sende pulsdata til en Edge® enhet mens du sykler, eller til et VIRB® actionkamera mens du holder på med en aktivitet.

MERK: Sending av pulsdata reduserer batteritiden.
 1. Hold nede UP.
 2. Velg Innstillinger > Sensorer > Pulsm. på håndl. > Send puls.
 3. Velg et alternativ:
  • Velg I programmet for å sende pulsen under tidsstyrte aktiviteter (Starte en aktivitet).

  • Velg for å starte sendingen av pulsdata nå.

  fēnix 3-enheten begynner å sende pulsdata, og Heart rate broadcast status vises.

  MERK: Du kan bare vise pulskontrollprogrammet mens enheten sender pulsdata.
 4. Parkoble fēnix 3-enheten din med den kompatible Garmin ANT‍+® enheten.
  MERK: Instruksjonene for paring varierer for alle enheter som er kompatible med Garmin. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen.
  TIPS: Velg hvilken som helst tast, og velg Ja for å slutte å sende pulsdata.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7