Starte en aktivitet

Når du starter en aktivitet, aktiveres GPS automatisk (hvis dette kreves). Når du stopper aktiviteten, aktiveres klokkemodus.

  1. Velg START på klokken.
  2. Velg en aktivitet.
  3. Følg eventuelt instruksjonene på skjermen for å angi ekstra informasjon.
  4. Vent eventuelt mens enheten kobler til ANT‍+® sensorene.
  5. Hvis aktiviteten krever GPS, går du utendørs og venter mens enheten innhenter satellittsignaler.
  6. Velg START for å starte tidtakeren.
    MERK: Enheten registrerer ikke aktivitetsdata før du starter tidtakeren.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7