Pulsfunksjoner

Denne håndboken er for fēnix® 3-modeller som er kompatible med pulsmålere, og for modeller med pulsmåling på håndleddet. Du må ha en pulsmåler for å kunne bruke funksjonene som beskrives i denne delen.

fēnix 3

Denne enheten er kompatibel med ANT‍+® pulsmålere.

fēnix 3 HR

Denne enheten har pulsmåling på håndleddet og er kompatibel med ANT‍+ pulsmålere. Du kan se pulsdata fra håndleddet på pulskontrollprogrammet. Hvis både pulsdata fra håndleddet og ANT‍+ pulsmålingsdata er tilgjengelig, bruker enheten ANT‍+ pulsmålingsdataene.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7