Sette på pulsmåleren

Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett under brystkassen. Den bør sitte så stramt at den holder seg på plass under aktiviteten.

 1. Om nødvendig fester du forlengelsesstroppen til pulsmåleren.
 2. Fukt elektrodene Merknad nummer én på baksiden av pulsmåleren for å opprette god kontakt mellom brystet og senderen.

  Screenshot of the heart rate monitor with callouts
 3. Logoen for Garmin® skal være riktig vei når du har på deg pulsmåleren.

  Line drawing of the heart rate monitor being worn

  Festene Merknad nummer to og Merknad nummer tre skal være på høyre side.

 4. Spenn pulsmåleren rundt brystet, og fest spennen på stroppen.
  MERK: Kontroller at vaskelappen ikke brettes.

Pulsmåleren er aktiv og sender data når du har satt den på.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7