Tips for unøyaktige pulsdata

Hvis pulsdataene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve følgende tips.

  • Fukt elektrodene på nytt, eventuelt også kontaktlappene.
  • Stram stroppen rundt brystet.
  • Varm opp i 5 til 10 minutter.
  • Følg instruksjonene for å ta vare på pulsmåleren (Ta vare på pulsmåleren).
  • Ha på deg en bomullsskjorte eller fukt begge sider av stroppen grundig.

    Syntetiske stoffer som gnisser eller blafrer mot pulsmåleren, kan skape statisk elektrisitet som forstyrrer pulssignalene.

  • Beveg deg vekk fra kilder som kan forstyrre pulsmåleren.

    Kilder som kan forårsake forstyrrelser, kan omfatte elektromagnetiske felt, enkelte trådløse sensorer på 2,4 Ghz, høyspentledninger, elektriske motorer, ovner, mikrobølgeovner, trådløse telefoner på 2,4 Ghz og trådløse LAN-tilgangspunkter.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7