Løpsdynamikk

Du kan bruke en kompatibel fēnix® 3 enhet parkoblet med HRM‍-‍Run™ tilbehøret eller andre tilbehør for løpsdynamikk for å få tilbakemelding i sanntid om løpestilen din. Hvis fēnix 3 enheten ble levert med HRM‍-‍Run tilbehøret, er enhetene allerede parkoblet.

Tilbehøret for løpsdynamikk har en akselerasjonsmåler som måler torsobevegelser for å beregne seks forskjellige løpedata.

Pedalfrekvens

Pedalfrekvens er antall skritt per minutt. Funksjonen viser totalt antall skritt (høyre og venstre fot kombinert).

Vertikal oscillasjon

Vertikal oscillasjon vil si sprett i løpsbevegelsen. Funksjonen viser den vertikale bevegelsen for torso målt i centimeter.

Tid med bakkekontakt
Tid med bakkekontakt er tiden hvert skritt berører bakken mens du løper. Dette måles i millisekunder.
MERK: Tid med bakkekontakt og balanse for tid med bakkekontakt kan ikke beregnes mens du går.
Balanse for tid med bakkekontakt

Balanse for tid med bakkekontakt viser balansen mellom venstre og høyre for din tid med bakkekontakt mens du løper. Dette vises som et prosenttall. For eksempel 53,2 med en pil som peker mot venstre eller høyre.

Skrittlengde

Skrittlengde er lengden mellom føttene fra den ene foten treffer bakken til neste fot treffer bakken. Dette måles i meter.

Vertikalt forholdstall

Vertikalt forholdstall er forholdet mellom vertikal oscillasjon og skrittlengde. Dette vises som et prosenttall. Et lavere tall betyr vanligvis en bedre løpestil.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7