Tips for manglende data om løpsdynamikk

Hvis det ikke vises data for løpsdynamikk, kan du prøve disse tipsene.

  • Forsikre deg om at du har HRM‍-‍Run™ tilbehøret.

    Tilbehør med løpsdynamikk er merket med Running man på fremsiden av modulen.

  • Parkoble HRM‍-‍Run tilbehøret med fēnix® 3-enheten igjen, i henhold til instruksjonene.
  • Hvis dataene for løpsdynamikk bare viser nuller, kontrollerer du at pulsmålermodulen er festet med riktig side opp.
    MERK: Tid med bakkekontakt og balanse vises bare mens du løper. Dette kan ikke beregnes mens du går.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7