Fargemålere og løpsdynamikkdata

Skjermbildene for løpsdynamikk viser en fargemåler for den primære målingen. Du kan vise kadens, vertikal oscillasjon, tid med bakkekontakt, balanse for tid med bakkekontakt eller vertikalt forholdstall som den primære målingen. Fargemåleren viser løpsdynamikken din sammenlignet med data fra andre løpere. Fargesonene er basert på prosentiler.

Garmin® har undersøkt mange løpere på forskjellige nivåer. Dataverdiene i de røde og oransje sonene er typiske for mindre erfarne eller langsommere løpere. Dataverdiene i de grønne, blå og lilla sonene er typiske for mer erfarne eller raskere løpere. Mer erfarne løpere har ofte kortere tid med bakkekontakt, lavere vertikal oscillasjon, lavere vertikalt forholdstall og høyere kadens enn mindre erfarne løpere. Samtidig har høye løpere ofte litt lavere kadens, lengre skritt og litt høyere vertikal oscillasjon. Vertikalt forholdstall er den vertikale oscillasjonen din delt på skrittlengden din. Det har ingen sammenheng med høyden din.

MERK: Fargemåleren for balanse for tid med bakkekontakt er annerledes (Balansedata for tid med bakkekontakt).

Gå til www.garmin.com hvis du vil ha mer informasjon om løpsdynamikk. Hvis du vil ha mer teori og tolkninger av løpsdynamikkdata, kan du oppsøke anerkjente publikasjoner og webområder om løping.

Fargesone

Prosentil i sone

Pedalfrekvensområde

Område for vertikal svingning

Vertikalt forholdstall

Område for tid med bakkekontakt

Lilla Purple

>95

>183 spm

<6,4 cm

<6,1 %

<218 ms

Blå Blue

70-95

174–183 spm

6,4–8,1 cm

6,1-7,4%

218–248 ms

Grønn Green

30-69

164-173 spm

8,2-9,7 cm

7,5-8,6%

249-277 ms

Oransje Orange

5–29

153-163 spm

9,8-11,5 cm

8,7-10,1%

278-308 ms

Rød Red

<5

<153 spm

>11,5 cm

>10,1 %

>308 ms

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7