Trene med løpsdynamikk

Før du kan se løpsdynamikk, må du ta på HRM‍-‍Run™ tilbehøret og pare det med enheten (Parkoble ANT‍+ sensorer). Hvis fēnix® 3 leveres med tilbehøret, er enhetene allerede parkoblet, og fēnix 3 er klar til å vise løpsdynamikk.

 1. Velg et alternativ:
  • Hvis HRM‍-‍Run tilbehøret og fēnix 3 enheten er parkoblet, hopper du til trinn 8.

  • Hvis HRM‍-‍Run tilbehøret og fēnix 3 enheten ikke er parkoblet, fullfører du alle trinnene i denne fremgangsmåten.

 2. Hold nede UP.
 3. Velg Innstillinger > Programmer.
 4. Velg en aktivitet.
 5. Velg Dataskjermer.
 6. Velg et dataskjermbilde for løpsdynamikk.
  MERK: Skjermbildene for løpsdynamikk er ikke tilgjengelige for alle aktiviteter.
 7. Velg Status > Aktivert.
 8. Ta en løpetur (Ta en løpetur).
 9. Velg UP eller DOWN for å åpne skjermbildet for løpsdynamikk med statistikk.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7