Navigere til startpunktet

Du kan navigere tilbake til startpunktet for sporet eller aktiviteten ved å gå tilbake samme vei som du kom. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for aktiviteter som bruker GPS.

Velg STOP > TracBack under en aktivitet.

Screenshot of a map with callouts

Gjeldende posisjon Merknad nummer én og sporet du skal følge Merknad nummer to vises på kartet.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7