Tilpasse kartfunksjoner

 1. Hold nede UP.
 2. Velg Innstillinger > Navigasjon > Dataskjermer.
 3. Velg et alternativ:
  • Velg Kart for å slå kartet av eller på.

  • Velg Veiledning for å aktivere eller deaktivere et veiledningsskjermbilde som viser kompasspeilingen eller kursen du skal følge under navigasjonen.

  • Velg Stigningsplott for å slå stigningsplottet av eller på.

  • Velg et skjermbilde for å legge til, fjerne eller tilpasse.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7