Vise avstander for layup og dogleg

Du kan vise en liste over avstander for layup og dogleg for hull med par på 4 og 5.

Velg START > Layups.

Hver layup og avstanden for å nå hver layup vises på skjermen.

MERK: Avstandene fjernes fra listen etter hvert som du passerer dem.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7