Vise totalverdier for skritt

Du må slå på aktivitetssporing før du kan vise totaler for skritt (Slå på aktivitetssporing).

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Historikk > Skritt.
  3. Velg en dag for å vise samlet antall skritt, skrittmål, tilbakelagt avstand og antall forbrente kalorier.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7