Slå på aktivitetssporing

Aktivitetssporingsfunksjonen registrerer antall skritt per dag, tilbakelagt distanse, intensitetsminutter, antall etasjer du har gått opp, kaloriforbruk og søvnstatistikk for hver registrerte dag. Forbrente kalorier inkluderer grunnleggende stoffskifte pluss aktivitetskalorier.

Aktivitetssporing kan aktiveres ved første oppsett eller når som helst senere.

MERK: Hvis du slår på aktivitetssporing kan batterilevetiden reduseres mellom opplading.
  1. Hold nede UP.
  2. Velg Innstillinger > Aktivitetssporing > Status > .

    Skrittellingen vises ikke før enheten innhenter satellittsignaler og angir klokkeslettet automatisk. Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å innhente satellittsignaler.

Antallet skritt i løpet av dagen vises i et kontrollprogram for aktivitetssporing. Antall skritt oppdateres regelmessig.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7