Legge på svøm i åpent vann

Du bør lade enheten før svømmeøkten (Lade enheten).

  1. Velg START på klokken.
  2. Velg Åpent vann.
  3. Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
  4. Velg START for å starte tidtakeren.

    Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.

  5. Start aktiviteten.
  6. Velg LAP for å registrere et intervall (valgfritt).
  7. Velg UP eller DOWN for å vise flere datasider (valgfritt).
  8. Når du har fullført aktiviteten, kan du velge STOP > Lagre.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7