Løpe om kapp med en tidligere aktivitet

Du kan løpe om kapp med en tidligere registrert eller nedlastet aktivitet. Denne funksjonen fungerer med Virtual Partner®, slik at du kan se hvor langt foran eller bak du ligger under aktiviteten.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
 1. Hold nede UP.
 2. Velg Trening > Konkurrer mot en aktivitet.
 3. Velg et alternativ:
  • Velg Fra logg for å velge en tidligere registrert aktivitet fra enheten.

  • Velg Nedlastet for å velge en aktivitet som du har lastet ned fra Garmin Connect™ kontoen din.

 4. Velg aktiviteten.

  Virtual Partner skjermbildet vises, og du kan se sluttiden enheten har beregnet for deg.

 5. Velg START for å starte tidtakeren.
 6. Når du har fullført aktiviteten, kan du velge STOP > Lagre.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7