Gjennomføre en veiledet test for beregne melkesyreterskelen

Før du kan gjennomføre den guidede testen, må du ta på deg en pulsmåler og parkoble den med enheten (Parkoble ANT‍+ sensorer). Du må også ha en kondisjonsberegning fra en tidligere løpetur (Om kondisjonsberegninger).

TIPS: Du løpe noen turer med pulsmåler for at enheten skal kunne gi en nøyaktig beregning av makspuls og kondisjonsberegning.
  1. Hold nede UP.
  2. Velg Min statistikk > Melkesyreterskel > Ta veiledet test.
  3. Velg en profil for løping utendørs.

    GPS må brukes for å kunne gjennomføre testen.

  4. Følg instruksjonene på skjermen.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7