Parkoble ANT‍+ sensorer

Første gang du kobler en sensor til enheten ved hjelp av ANT‍+® trådløs teknologi må du parkoble enheten og sensoren. Når de er parkoblet, kobler enheten til sensoren automatisk når du starter en aktivitet og sensoren er aktiv og innenfor rekkevidde.

MERK: Hvis det fulgte en pulsmåler med enheten, er pulsmåleren allerede parkoblet til enheten.
 1. Hvis du skal parkoble en pulsmåler, tar du den på deg (Sette på pulsmåleren).

  Pulsmåleren verken sender eller mottar data før du tar den på.

 2. Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m (10 fot)).
  MERK: Stå 10 m (33 fot) unna andre ANT‍+ sensorer når du skal parkoble enhetene.
 3. Hold nede UP.
 4. Velg Innstillinger > Sensorer > Legg til ny.
 5. Velg et alternativ:
  • Velg Søk på alle.

  • Velg sensortype.

  Sensorens status endres fra Søker til Tilkoblet når sensoren er parkoblet med enheten. Sensordata vises i datasideløkken eller et tilpasset datafelt.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7