Batterier som kan byttes ut av brukeren

ADVARSEL

Ikke ta ut batteriene med en skarp gjenstand.

ADVARSEL

Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn.

ADVARSEL

Du må aldri putte batterier i munnen. Hvis du svelger et batteri, må du ta kontakt med lege.

ADVARSEL

Utbyttbare knappcellebatterier kan inneholde perkloratmateriale. Spesiell håndtering kan være påkrevd. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

FORSIKTIG

Kontakt et lokalt renovasjonsselskap for å få mer informasjon om hvor du skal resirkulere batterier.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7