Navigere med Sight 'N Go

Du kan peke med enheten mot et objekt i det fjerne, for eksempel et vanntårn, låse retningen og deretter navigere til objektet.

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Navigasjon > Sight 'N Go.
  3. Pek øvre kant av klokken mot en gjenstand, og velg START.
  4. Velg en aktivitet.

    Navigasjonsinformasjonen vises.

  5. Velg START for å starte navigasjonen.
  6. Velg UP eller DOWN for å vise flere datasider (valgfritt).
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7