Spille golf

Før du begir deg ut på å spille på en bane for første gang, må du laste den ned fra Garmin Connect™ Mobile-appen (Garmin Connect). Banene du har lastet ned fra Garmin Connect Mobile-programmet, oppdateres automatisk. Du bør lade enheten før du begynner å spille (Lade enheten).

  1. Velg START på klokken.
  2. Velg Golf.
  3. Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
  4. Velg en bane fra listen over tilgjengelige baner.
  5. Velg UP eller DOWN for å vise flere datasider (valgfritt).

    Enheten forflytter seg automatisk når du beveger deg til neste hull.

  6. Når du har fullført aktiviteten, velger du START > Avslutt runde > Ja.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7