Panorere og zoome på kartet

  1. Velg UP eller DOWN for å vise kartet.
  2. Hold nede UP.
  3. Velg Panorer/zoom.
  4. Velg et alternativ:
    • Velg START for å veksle mellom å panorere opp og ned eller venstre og høyre, eller for å zoome.

    • Velg UP og DOWN for å panorere eller zoome på kartet.

    • Velg BACK for å avslutte.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7