Datafelter for

%FTP

Gjeldende kraftforbruk som en prosentandel av FTP (Functional Threshold Power).

% makspuls int.

Maksimal prosentandel av makspuls for gjeldende svømmeintervall.

%pulsres. run

Snittprosent av pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for gjeldende runde.

%pulsreserve

Prosent av pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls).

10 s gj.sn. bal.

10 sekunders gjennomsnittlig bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.

10 s gj.sn. kraft

10 sekunders snittfart for kraftforbruk.

30 s gj.sn. bal.

30 sekunders gjennomsnittlig bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.

30 s gj.sn. kraft

30 sekunders snittfart for kraftforbruk.

3 s gj.sn. bal.

Tre sekunders gjennomsnittlig bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.

3 s gj.sn. kraft

3 sekunders snittfart for kraftforbruk.

Arbeid

Samlet utført arbeid (kraftforbruk) i kilojoule.

Avst. s. interv.

Avstand som er tilbakelagt under forrige fullførte intervall.

Avstand per tak

Tilbakelagt avstand per tak.

Avstand til neste

Gjenværende avstand til neste veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

Bakkekontakt

Tiden hvert skritt berører bakken mens du løper, målt i millisekunder. Tid med bakkekontakt beregnes ikke mens du går.

Balanse for TMB

Balanse for tid med bakkekontakt mellom venstre og høyre mens du løper.

Barometertrykk

Kalibrert gjeldende trykk.

B T P V

Beregnet tid som gjenstår før ankomst til endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

Destinasjon

Siste punkt på ruten til destinasjonen. Denne siden vises bare når du navigerer.

Destinasjon Pos.

Posisjonen til endelig destinasjon.

Diff. runde

Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/høyre for gjeldende runde.

Differanse

Gjeldende kraftdifferanse venstre/høyre.

Dist., gjenværen.

Gjenværende avstand til endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

Distanse

Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor eller aktivitet.

Eff. d.mom

Målingen for hvor effektivt du trår.

ETA

Beregnet tidspunkt for ankomst til bestemmelsesstedet (justert etter lokalt klokkeslett ved bestemmelsesstedet). Denne siden vises bare når du navigerer.

ETA ved neste

Beregnet tidspunkt for ankomst til neste veipunkt på ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved veipunktet). Denne siden vises bare når du navigerer.

Gj.sn. %pulsr.

Snittprosent av pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for gjeldende aktivitet.

Gj.sn. avst. tak

Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak under gjeldende aktivitet.

Gj.sn. diff.

Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/høyre for gjeldende aktivitet.

Gj.sn. hast.

Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende aktivitet.

Gj.sn. pedalfr.

Sykling. Gjennomsnittlig pedalfrekvens for gjeldende aktivitet.

Gj.sn. rundetid

Gjennomsnittlig rundetid for gjeldende aktivitet.

Gj.sn. skrittfr.

Løping Gjennomsnittlig pedalfrekvens for gjeldende aktivitet.

Gj.sn. skrittleng.

Gjennomsnittlig skrittlengde for gjeldende økt.

Gj.sn. stigning

Gjennomsnittlig vertikal stigningsavstand siden forrige nullstilling.

Gj.sn. SWOLF

Gjennomsnittlig Swolf-poeng for gjeldende aktivitet. Swolf-poeng er summen av tiden for én lengde pluss antall tak for lengden (Svømmeterminologi). For svømming i åpent vann brukes 25 meter til å beregne Swolf-poeng.

Gj.sn. tak/lengde

Gjennomsnittlig antall tak per lengde under gjeldende aktivitet.

Gj.sn. vert.

Gjennomsnittlig forhold mellom vertikal oscillasjon og skrittlengde for gjeldende økt.

Gj.snittlig kraft

Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende aktivitet.

Gj.snittlig puls

Gjennomsnittlig puls for gjeldende aktivitet.

Gj.snittlig tempo

Gjennomsnittlig tempo for gjeldende aktivitet.

Gj.snittlig TMB

Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt for gjeldende aktivitet.

Gj. tempo 500 m

Det gjennomsnittlige svømmetempoet per 500 meter for den gjeldende aktiviteten.

Gj. tempo for tak

Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under gjeldende aktivitet.

Gj. TMB-balanse

Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt for gjeldende økt.

Gjennomsn. fall

Gjennomsnittlig vertikal fallavstand siden forrige nullstilling.

Gjenta på

Tidtaker for siste intervall pluss gjeldende hvilepause (bassengsvømming).

Gjsn. puls %m.

Snittprosent av maksimal puls for gjeldende aktivitet.

Gjsn. vert. osc.

Gjennomsnittlig vertikal oscillasjon for gjeldende aktivitet.

Glidetall

Forholdet mellom tilbakelagt horisontal avstand og endringen i vertikal avstand.

Glidetall - dest.

Høydeendringen som kreves for nedstigning fra gjeldende posisjon til destinasjonens høyde. Denne siden vises bare når du navigerer.

GPS-høyde

Høyden for gjeldende posisjon med GPS.

GPS-retning

Retningen du beveger deg i, basert på GPS.

Hastighet

Gjeldende reisegrad.

Helling

Beregningen av stigning (høyde) for løp (avstand). Hvis du for eksempel beveger deg 3 m (10 fot) for hver 60 m (200 fot) du klatrer, er hellingen 5 %.

Hviletid

Tidtaker for gjeldende hvilepause (bassengsvømming).

Høyde

Høyde over eller under havet for den gjeldende posisjonen.

Int., gj.sn.% PR

Snittprosent av pulsreserve (makspuls minus hvilepuls) for gjeldende svømmeintervall.

Int., gj.sn. puls

Gjennomsnittlig puls for gjeldende svømmeintervall.

Int., maks. % PR

Maksimal prosentandel av pulsreserve (makspuls minus hvilepuls) for gjeldende svømmeintervall.

Int., makspuls

Makspuls for gjeldende svømmeintervall.

Int. gj.sn. %maks

Snittprosent av makspuls for gjeldende svømmeintervall.

Int. tak/lengde

Gjennomsnittlig antall tak per lengde under gjeldende intervall.

INT. TYPE TAK

Gjeldende type tak for intervall.

Intensity Factor

Intensity Factor™ for gjeldende aktivitet.

Intervall, tak

Totalt antall tak for gjeldende intervall.

Intervall, tempo

Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under gjeldende intervall.

Intervallavstand for tak

Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak under gjeldende intervall.

Intervallengder

Antall bassenglengder som er fullført under gjeldende aktivitet.

Intervall SWOLF

Gjennomsnittlig Swolf-poeng for gjeldende intervall.

Kalorier

Totalt antall kalorier som er forbrent.

Klokkeslett

Klokkeslett basert på gjeldende posisjon og tidsinnstillinger (format, tidssone, sommertid).

Kompassretning

Retningen du beveger deg i, basert på kompasset.

Kraft

Gjeldende kraftforbruk i watt.

Kraft, s. runde

Gjennomsnittlig kraftforbruk for siste fullførte runde.

Kraft for runden

Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende runde.

Kraft ift. vekt

Gjeldende kraftforbruk i watt per kilo.

Kraftsone

Gjeldende område for kraftforbruk (1 til 7) basert på FTP eller egendefinerte innstillinger.

Leng.gr./bred.gr.

Gjeldende posisjon i breddegrad og lengdegrad uavhengig av valgt innstilling for posisjonsformat.

Lengder

Antall bassenglengder som er fullført under gjeldende aktivitet.

Lokalt trykk

Ikke-kalibrert lokalt trykk.

Løype

Retningen fra startposisjonen til en destinasjon. Kursen kan vises som en planlagt eller angitt rute. Denne siden vises bare når du navigerer.

Maks. for 24 t

Den høyeste temperaturen som er registrert de siste 24 timene.

Maks. hastighet

Høyeste hastighet for gjeldende aktivitet.

Maks. stigning

Maksimal stigningsgrad i meter per minutt eller fot per minutt siden forrige nullstilling.

Maksimal høyde

Den høyeste høyden som er nådd siden forrige nullstilling.

Maksimalt fall

Maksimal nedstigning i meter per minutt eller fot per minutt siden forrige nullstilling.

Makskraft

Høyeste kraftforbruk for gjeldende aktivitet.

Makskraft runde

Høyeste kraftforbruk for gjeldende runde.

Medgått tid

Sammenlagt tid som er registrert. Hvis du for eksempel starter tidtakeren og løper i 10 minutter, stopper tidtakeren i 5 minutter og deretter starter tidtakeren og løper i 20 minutter, har det gått 35 minutter.

Min. for 24 timer

Den laveste temperaturen som er registrert de siste 24 timene.

Minimum høyde

Den laveste høyden som er nådd siden forrige nullstilling.

N. hastighet

Gjeldende hastighet i knop.

Nautisk distanse

Tilbakelagt avstand i nautiske mil eller nautiske fot.

Neste veipunkt

Neste punkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

NP

Normalized Power™ for gjeldende aktivitet.

NP, runde

Gjennomsnittlig Normalized Power for gjeldende runde.

NP, siste runde

Gjennomsnittlig Normalized Power for siste fullførte runde.

Pedalfr., runde

Sykling. Gjennomsnittlig pedalfrekvens for gjeldende runde.

Pedalfr., s.runde

Sykling. Gjennomsnittlig pedalfrekvens for forrige fullførte runde.

Pedalfr., s.runde

Løping Gjennomsnittlig pedalfrekvens for forrige fullførte runde.

Pedalfrekvens

Sykling. Antall omdreininger for krankarmen. Enheten må være koblet til en sensor for pedalfrekvens for at disse dataene skal vises.

Pedaljevnhet

Målingen for hvor jevnt en person tråkker på pedalene for hvert pedaltråkk.

Peiling

Retningen fra gjeldende posisjon til en destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

Posisjon

Gjeldende posisjon med valgt innstilling for posisjonsformat.

Puls

Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være koblet til en kompatibel pulsmåler.

Puls %maks.

Prosent av maksimal puls.

Puls %maks. rnd.

Snittprosent av maksimal puls for gjeldende runde.

Puls for runden

Gjennomsnittlig puls for gjeldende runde.

Puls siste runde

Gjennomsnittlig puls for forrige fullførte runde.

Pulssone

Gjeldende pulsområde (1 til 5). Standardsonene er basert på brukerprofilen og maksimal puls (220 minus alderen din).

Retning

Retningen du beveger deg i.

Run.t. 500 m

Det gjennomsnittlige svømmetempoet per 500 meter for den gjeldende runden.

Runde, fall

Vertikal fallavstand for gjeldende runde.

Rundedistanse

Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende runde.

Rundehastighet

Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende runde.

Rundeintervallavstand for tak

Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak under siste fullførte intervall.

Runder

Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.

Rundetempo

Gjennomsnittlig tempo for gjeldende runde.

Rundetid

Stoppeklokketiden for gjeldende runde.

Rundetid, siste

Stoppeklokketiden for forrige fullførte runde.

Runde – v. osc.

Gjennomsnittlig vertikal oscillasjon for gjeldende runde.

S. run.t. 500 m

Det gjennomsnittlige svømmetempoet per 500 meter for den siste runden.

Sis. run. stigning

Vertikal stigningsavstand for forrige fullførte runde.

Siste int. SWOLF

Gjennomsnittlig Swolf-poeng for siste fullførte intervall.

Siste runde, fall

Vertikal fallavstand for forrige fullførte runde.

Siste rundeav.

Avstanden som er tilbakelagt under forrige fullførte runde.

Siste rundehast.

Gjennomsnittlig hastighet for forrige fullførte runde.

Skr.lngd/runde

Gjennomsnittlig skrittlengde for gjeldende runde.

Skritt

Antall trinn som er registrert av fotsensoren.

Skrittfr., runde

Løping Gjennomsnittlig pedalfrekvens for gjeldende runde.

Skrittfrekvens

Løping Skritt per minutt (høyre og venstre).

Skrittlengde

Skrittlengde er lengden mellom føttene fra den ene foten treffer bakken til neste fot treffer bakken, målt i meter.

Solnedgang

Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende GPS-posisjon.

Soloppgang

Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende GPS-posisjon.

Stign. r.

Vertikal stigningsavstand for gjeldende runde.

Strek. for interv.

Avstand som er tilbakelagt under gjeldende intervall.

SWOLF, s. lengde

Swolf-poeng for siste fullførte bassenglengde.

T. tak, s. interv.

Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under siste fullførte intervall.

Tak

Totalt antall tak for gjeldende aktivitet.

Tak, siste intervall

Totalt antall tak for siste fullførte intervall.

Tak, siste lengde

Antall tak for siste fullførte bassenglengde.

Temperatur

Temperaturen i luften. Kroppstemperaturen påvirker temperatursensoren.

Tempo

Gjeldende tempo.

Tempo, intervall

Gjennomsnittlig tempo for gjeldende intervall.

Tempo, runde

Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte runde.

Tempo, s. lengde

Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte bassenglengde.

Tempo, siste int.

Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte intervall.

Tempo, tak, s. l.

Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under siste fullførte bassenglengde.

Tempo 500 m

Gjeldende svømmetempo per 500 meter.

Tempo for tak

Antall tak per minutt (tpm).

Tid, intervall

Stoppeklokketid for gjeldende intervall.

Tid, siste interv.

Stoppeklokketid for forrige fullførte intervall.

Tid i sone

Tilbakelagt tid i hver sone for puls eller kraft.

Tid m/BK r.

Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt for gjeldende runde.

Tidtaker

Gjeldende tid for nedtellingstidtakeren.

Tid til neste

Beregnet tid som gjenstår før ankomst til neste veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

TMB-bal., runde

Gjennomsnittlig balanse for tid med bakkekontakt for gjeldende runde.

Total stigning

Sammenlagt høydeavstand som er besteget siden forrige nullstilling.

Totalt fall

Sammenlagt fallavstand som er nedsteget siden forrige nullstilling.

Training Effect

Gjeldende påvirkning (1,0 til 5,0) på kondisjonen din.

TSS

Training Stress Score™ for gjeldende aktivitet.

Type tak, s. l.

Type tak som ble brukt under siste fullførte bassenglengde.

Type tak s. int.

Type tak som ble brukt under siste fullførte intervall.

Ute av kurs

Avstand til høyre eller venstre som du har avveket fra den opprinnelige reiseruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

V. hastighet

Oppstigning eller nedstigning over tid.

V. hastighet

Oppstigning eller nedstigning til en forhåndsbestemt høyde. Denne siden vises bare når du navigerer.

Vert.avstand

Stigningsavstanden mellom gjeldende posisjon og endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

Vert.f.h.t., runde

Gjennomsnittlig forhold mellom vertikal oscillasjon og skrittlengde for gjeldende runde.

Vertikal osc.

Graden av spenst eller sprett i løpsbevegelsen. Vertikal bevegelse for torso, målt i centimeter for hvert skritt.

Vertikalt forholdstall

Forholdet mellom vertikal oscillasjon og skrittlengde.

VMG

Hastigheten du nærmer deg en destinasjon langs en rute med. Denne siden vises bare når du navigerer.

Ytelsesforhold

Ytelseskondisjonsverdi er en sanntidsvurdering av prestasjonsevnen din.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7