Føre poengregnskap

  1. Gå til hullvisningen, og velg START > Start poengregning.

    Scorekortet vises når de er på greenen.

  2. Velg DOWN eller UP for å angi poeng.

    Den sammenlagte poengsummen Merknad nummer én oppdateres.


    Screenshot of the scorecard with a callout
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7