Bruke Ikke forstyrr-modusen

Du kan bruke Ikke forstyrr-modusen til å slå av bakgrunnslyset og vibrasjonsvarslene. Du kan for eksempel bruke denne modusen når du sover eller ser på en film.

  1. Hold inne LIGHT.
  2. Velg Ikke forstyrr.
  3. Velg et alternativ:
    • Velg Status > for å slå på Ikke forstyrr-modusen.

    • Velg Status > Av for å slå av Ikke forstyrr-modusen.

    • Velg Søvntid for å slå på Ikke forstyrr-modusen automatisk under vanlige søvntider.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7