Stille inn en alarm

Du kan stille inn opptil ti separate alarmer. Du kan stille inn hver alarm til å spilles av én gang eller til å gjentas regelmessig.

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Klokke > Alarmklokke > Legg til alarm.
  3. Velg Status > .
  4. Velg Tid, og angi alarmtiden.
  5. Velg Varsel og deretter en varslingstype (valgfritt).
  6. Velg Frekvens og deretter gjentakelsesfrekvensen.
  7. Velg Bakgrunnslys > for å slå på bakgrunnsbelysningen med alarmen.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7