Kontrollere et VIRB actionkamera

Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen for VIRB®, må du aktivere fjernkontrollinnstillingen på VIRB kameraet. Du finner mer i informasjon i brukerveiledningen til VIRB serien. Du må også angi at VIRB kontrollprogrammet skal vises i kontrollprogramløkken (Tilpasse kontrollprogramløkken).

 1. Slå på VIRB kameraet.
 2. fēnix® 3 enheten velger du UP eller DOWN fra urskiven for å vise VIRB widgeten.
 3. Vent mens enheten kobler til VIRB kameraet.
 4. Velg START.
 5. Velg et alternativ:
  • Velg Start opptak for å ta opp video.

   Videotelleren vises på fēnix 3 skjermen.

  • Velg DOWN for å ta et bilde under et videoopptak.

  • Velg STOP for å stoppe videoopptak.

  • Velg Ta bilde for å ta et bilde.

  • Velg Innstillinger for å endre innstillinger for opptak og bildetaking.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7