Slette filer

LES DETTE

Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som ikke må slettes.

  1. Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
  2. Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
  3. Velg en fil.
  4. Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
    MERK: Hvis du bruker en Apple® datamaskin, må du tømme Papirkurv-mappen for å fjerne filene helt.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7