Legge ut på tur

Du bør lade enheten før du drar ut på tur (Lade enheten). Før du bruker en ANT‍+® sensor for kjøreturen, må du parkoble sensoren med enheten (Parkoble ANT‍+ sensorer).

 1. Parkoble ANT‍+ sensorer, for eksempel pulsmåler, hastighetssensor eller pedalfrekvenssensor (valgfritt).
 2. Velg START på klokken.
 3. Velg Sykkel.
 4. Når du bruker ANT‍+ tilleggssensorer, må du vente til enheten har koblet til sensorene.
 5. Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
 6. Velg START for å starte tidtakeren.

  Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.

 7. Start aktiviteten.
 8. Velg UP eller DOWN for å vise flere datasider (valgfritt).
 9. Når du har fullført aktiviteten, kan du velge STOP > Lagre.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7