Hullinformasjon

Fordi plasseringen til flagget varierer, beregner enheten avstanden til greenens fremre, midtre og bakre del, og ikke til selve flagget.


Screenshot of the hole view with callouts

Merknad nummer én

Gjeldende hullnummer

Merknad nummer to

Avstand til bakre del av greenen

Merknad nummer tre

Avstand til midten av greenen

Merknad nummer fire

Avstand til fremre del av greenen

Merknad nummer fem

Par for hullet

Next hole

Neste hull

Previous hole

Forrige hull

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7