Projisere et veipunkt

Du kan opprette en ny posisjon ved å projisere avstanden og retningen fra gjeldende posisjon til en ny posisjon.

  1. Om nødvendig kan du legge til appen Projiser veipunkt i listen over apper (Innstillinger for aktivitetsprogram).
  2. Velg START > Projiser vpkt.
  3. Velg UP eller DOWN for å angi retning.
  4. Velg START.
  5. Velg DOWN for å velge en måleenhet.
  6. Velg UP for å angi distansen.
  7. Velg START for å lagre.

Det projiserte veipunktet lagres med et standardnavn.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7