Standardverdier for kondisjonsberegning

Disse tabellene omfatter standardiserte klassifiseringer for kondisjonsberegning etter alder og kjønn.

Menn

Prosentil

20–29

30–39

40–49

50–59

60–69

70–79

Overlegent

95

55,4

54

52,5

48,9

45,7

42,1

Utmerket

80

51,1

48,3

46,4

43,4

39,5

36,7

Bra

60

45,4

44

42,4

39,2

35,5

32,3

OK

40

41,7

40,5

38,5

35,6

32,3

29,4

Svakt

0–40

<41,7

<40,5

<38,5

<35,6

<32,3

<29,4

Kvinner

Prosentil

20–29

30–39

40–49

50–59

60–69

70–79

Overlegent

95

49,6

47,4

45,3

41,1

37,8

36,7

Utmerket

80

43,9

42,4

39,7

36,7

33

30,9

Bra

60

39,5

37,8

36,3

33

30

28,1

OK

40

36,1

34,4

33

30,1

27,5

25,9

Svakt

0–40

<36,1

<34,4

<33

<30,1

<27,5

<25,9

Data trykket med tillatelse fra The Cooper Institute®. Du finner mer informasjon på www.CooperInstitute.org.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7