Starte nedtellingstidtakeren

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Klokke > Tidtaker.
  3. Angi klokkeslettet.
  4. Velg eventuelt Start på nytt > for å starte tidtakeren på nytt automatisk når den utløper.
  5. Velg eventuelt Varsel, og velg en varslingstype.
  6. Velg Start tidtaker.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7