Navigere til et bestemmelsessted

Du kan bruke enheten til å navigere til en destinasjon eller følge en kurs. Når du starter navigasjonen, kan du velge aktiviteten som skal brukes mens du reiser til destinasjonen. For eksempel gåtur, løping eller sykling. Hvis du allerede tar opp en aktivitet når du starter navigasjonen, fortsetter enheten med opptaket av gjeldende aktivitet under navigasjonen.

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Navigasjon.
  3. Velg en kategori.
  4. Følg meldingene på skjermen for å velge en destinasjon.
  5. Velg Gå til.
  6. Velg en aktivitet.

    Navigasjonsinformasjonen vises.

  7. Velg START for å starte navigasjonen.
  8. Velg UP eller DOWN for å vise flere datasider (valgfritt).
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7